Znajdujesz się w dziale : konkursy


Widoczni i bezpieczni na drodze

Widoczni i bezpieczni na drodzeZapraszamy do udziału w konkursie „Widoczni i bezpieczni na drodze”, w którym do wygrania są opaski odblaskowe dla całej szkoły!

www.odblaskowi.pl


konkursy

Konkursy ALBUS 2017

Serdecznie zapraszamy uczniów z klas IV, V, VI szkół podstawowych oraz z klas I, II, III szkół gimnazjalnych do wzięcia udziału w osiemnastej edycji konkursów z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, matematyki, historii, chemii, fizyki, przyrody, biologii i geografii.
Testy konkursowe będą testami jednokrotnego wyboru i odbędą się w dniach 08-05-2017 r. (język polski), 09-05-2017 r. (matematyka), 10-05-2017 r. (język angielski), 10-05-2017 r. (język niemiecki), 11-05-2017 r. (historia), 11-05-2017 r. (chemia), 11-05-2017 r. (fizyka), 12-05-2017 r. (przyroda), 12-05-2017 r. (biologia), 12-05-2017 r. (geografia)

www.ces.edu.pl


Konkurs Recytatorsko–Plastyczny

Konkurs recytatorskiV Wojewódzki Konkurs Recytatorsko–Plastyczny  
Poezji Władysława Broniewskiego
pt. „Ty poezjo, pierwsza wznieć iskrę i na skrzydłach nas nieś„
W czwartek 16 lutego 2017 r. o godzinie 14 w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słupsku odbył się V Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Władysława Broniewskiego. Naszą szkołę godnie reprezentował uczeń kl VI - ADRIAN LEWANDOWSKI
recytując wiersz „BALLADY I ROMANSE”. Adrian wśród dużej liczby uczestników został wyróżniony otrzymując trzecie miejsce. To dla nas ogromny zaszczyt, jeszcze raz gratulujemy.
opiekun - Jolanta Mielewczyk


Tolerancja na warsztat

REGULAMIN KONKURSU „Tolerancja na warsztat!”
I. Organizatorzy:
Zespół Wychowawczy przy Zespole Szkół w Cewicach.

II. Cele konkursu:
 Upowszechnianie wiedzy na temat tolerancji  i przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Internecie. Wsparcie kampanii na rzecz tolerancji. Kształtowanie poprzez sztukę pozytywnych postaw młodzieży. Odwoływanie się do takich wartości jak tolerancja, zrozumienie, zasady fair play oraz szacunek dla  innych ludzi.

III. Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie  pracy  plastycznej. W konkursie brać udział mogą prace, na temat tolerancji i zwalczania mowy nienawiści.
Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie jest skierowane do dzieci i  młodzieży z  Zespołu Szkól w Cewicach.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Jeden autor może zgłosić jedną pracę .
KATEGORIA PRACA PLASTYCZNA
Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna (wykonana farbami plakatowymi, akwarelami, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika komputerowa, kolaż itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny.
Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa którą powinien podpisać uczestnik konkursu.
Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu - podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość, instytucję.

IV. Kontakt:
Pedagodzy szkolni.

V. Termin dostarczania  prac:

Pracę należy przynosić  do 6  marca  2017 roku, do pedagogów szkolnych.


VII. Rozstrzygnięcie konkursu:

Jury wybierze prace, które najciekawiej ilustrować będą temat przewodni. Prace oceniane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Klasy I – III
Klasy IV – VI
Gimnazjum
 Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

VIII. Ogłoszenie wyników konkursu:

    O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani na apelu informacyjno – porządkowym.


Konkurs „Każdy budować może…”

Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów.
Konkurs składa się z dwóch kategorii:
Kategoria nr 1 – Prezentacja o tematyce budowlanej
Kategoria nr 2 – Wykonanie modelu o tematyce budowlanej
Czas trwania konkursu: 05.10 – 31.10.2016 r.
Zgłaszający się do konkursów powinni wypełnić elektronicznie formularz zgłoszeniowy, podpisać, zeskanować i wysłać go do 10.10.2016 r. na e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl

Więcej o konkursie na stronie "Budowlanki"


Rejonowy Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard.

    Do etapu rejonowego, który odbył się 10 marca 2016r. przystąpiło 4 naszych uczniów z gimnazjum i jedna uczennica ze szkoły podstawowej:
    1.Kuba Busz kl.IIIb
    2.Kinga Wica kl.IIIb
    3.Oliwia Florek kl.Ia
    4.Julia Wenta kl.IIb
    5.Dominika Helt kl.VI    
    Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się doskonałą znajomością Ewangelii wg św. Łukasza. Do etapu Wojewódzkiego Metropolitarnego zakwalifikowali się Jakub Busz uzyskując 47 pkt na 50 oraz Kinga Wica uzyskując 46 pkt na 50. Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom etapu rejonowego życzymy powodzenia. 

 Opiekun: Jolanta Mielewczyk


Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

WTMDay 2015 KONKURS
Internetowy konkurs w ramach akcji pt „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Cewicach oraz właściciel strony
www.situm.pl. Konkurs rozpoczyna się o godz. 8:00 w dniu23.09.2015 a kończy
30.09.2015 o godz. 12:00.
Konkurs przeprowadzony zostanie w pięciu kategoriach wiekowych:
• klasa IV
• klasa V
• klasa VI
• klasa I gim.
• klasa II , III gim. i starsi
Konkurs organizowany jest dla uczniów ZS Cewice oraz osób zaproszonych przez
organizatora. Dla uczestników tworzone jest konto na stronie situm.pl. Login i hasło do
konta można uzyskać wyłącznie osobiście od organizatora. Login i hasło należy
zachować do zakończenia konkursu.


KONKURS BRD

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
dla uczniów szkoły podstawowej gimnazjum


Etap gminny konkursu odbędzie się 28 kwietnia (wtorek), o godz. 9.00
Konkurs będzie polegał na:
•    rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru ze znajomości znaków drogowych, pierwszeństwa przejazdu (krzyżówki), przepisów ruchu pieszych i pojazdów oraz udzielania pierwszej pomocy,
•    części praktycznej – jazda na rowerze po torze przeszkód
Oto wyniki etapu szkolnego:

gimnazjumszkoła podstawowa
 1. Dawid Wenta
 2. Filip Kunysz
 3. Dawid Florek
 4. Sebastian Tutkowski
 1. Mateusz Szmidtke
 2. Oskar Stępień
 3. Błażej Wica
 4. Paweł Bulczak

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
"MAGIA ŚWIĄT "
Prezydent Miasta Gdańska oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji Konkursu Grafiki Komputerowej Na Kartkę Bożonarodzeniową “MAGIA ŚWIĄT” przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego z całej Polski.
Celem konkursu jest popularyzacja grafiki komputerowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie możliwości współczesnej techniki komputerowej w tworzeniu grafiki oraz podtrzymanie i pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. >>>

Zaproś gości do swej miejscowości

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
województwa pomorskiego
Serdecznie zapraszam Was do udziału w XII edycji konkursu „Zaproś gości do swej miejscowości”. Waszym zadaniem jest stworzenie strony internetowej, poświęconej atrakcjom przyrodniczym, kulturowym i turystycznym najbliższego otoczenia
Parę wytycznych dla zainteresowanych
    Stwórzcie grupę, chyba że wolicie działać indywidualnie
    W grupie bądźcie samodzielni
    Szanujcie cudzą własność – podawajcie źródła informacji
    Pamiętajcie o temacie „Przyroda na wyciągnięcie ręki”
    Czekamy na Wasze prace do 10 stycznia 2015 r.
    Uzbrójcie się w cierpliwość, do końca lutego pojawią się wyniki
    Na finał zaprosimy w marcu.

Mam nadzieję, że udział w konkursie będzie nie tylko intelektualnym wyzwaniem, ale przede wszystkim pretekstem do poznania walorów najbliższego otoczenia.Kamila Kozieł
koordynator konkursu
CIEE w Gdańsku

Konkurs Poezji Sacralnej

28 maja o godz.11 w Zespole Szkół  w Cewicach odbył się Pierwszy Powiatowy Konkurs Poezji Sacralnej przeprowadzony w oparciu o myśl przewodnią Kanonizacji Jana Pawła II.
Konkurs skierowany  był do uczniów gimnazjum pod patronatem Dyrektor Zespołu Szkół w Cewicach pani Iwony Mielewczyk.
W konkursie wzięły udział szkoły
 1. Gimnazjum nr 1 z Lęborka
 2. Gimnazjum z Bukowiny
 3. Gimnazjum z Wicka
 4. Gimnazjum z Zespołu Szkół w Cewicach
W komisji zasiedli:
 1. Pani Hanna Mancewicz – Dyrektor Gminnej Instytucji w Strzebielinie
 2. Pani Dominika Bardowska – Dyrektor GCK w Cewicach
 3. Pani Mariola Nowak- Kierownik zespołu do spaw. samorządowych, oświaty, kultury i sportu.
Konkurs otworzyła Pani Dyrektor Iwona Mielewczyk, witając przybyłych gości, jednocześnie wyraziła swoją aprobatę dla tego konkursu i życzyła  młodzieży powodzenia.
Zespół wokalny pod kierunkiem Pani Doroty Łuneckiej zaprezentował dwie pieśni "Psalm Mojżeszowy” i „Wieża Modlitwy”, które wprowadziły wszystkich w atmosferę poezji i zachęciły do recytacji. Cały konkurs poprowadziła uczennica kl. II B Oliwia Kowalska.
Komisja po długiej naradzie przyznała następujące miejsca:

Pierwsze miejsce otrzymała uczennica Gimnazjum z Bukowiny Paulina Szymikowska za wiersz Karola Wojtyły "Profile Cyrenejczyka” – przygotowana przez Panią Annę Dawidowską.
Drugie miejsce otrzymały dwie uczennice naszej szkoły – Julia Kreft za wiersz ,, Strumień” Karola Wojtyły i Kinga Stromska za wiersz "Melancholik” również Karola Wojtyły. Uczennice przygotowała Pani Barbara Selonke.
Trzecie miejsce zdobyła Dominika Zielińska z Gimnazjum z Wicka  za wiersz "Hymn o miłości” św. Paweł. Przygotowana przez Panią Katarzynę Kłos-Tucholską.
Wyróżnienie otrzymał uczeń Michał Łukaszewicz z Gimnazjum nr. 1 Z Lęborka za wiersz „Mysterium” – Jan Paweł II. Przygotowany przez Panią Wiolettę Rutkiewicz.
Pani Hanna Mancewicz przed rozdaniem nagród udzieliła młodzieży cennych uwag na temat recytacji wierszy.
Organizatorzy konkursu Pani Jolanta Mielewczyk, Pani Dorota Łunecka oraz Pani Barbara Selonke wręczyły nagrody w/w osobom. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Nauczyciele przygotowujący uczniów oraz członkowie komisji otrzymali podziękowania w formie dyplomów. Cały konkurs przebiegł w miłej i sympatycznej atmosferze
Organizatorzy:
Jolanta Mielewczyk
Dorota Łunecka
Barbara Selonke

Gminny Turniej BRD

rower Wyniki:
SP

 1. Popowo
 2. Siemirowice
 3. Łebunia

gimnazjum

 1. Cewice

dodatkowe informacje na www.lebork.policja.gov.pl 

Gminny Turniej BRD odbędzie się W Zespole Szkół w Cewicach, 26 marca (środa)
Uczestnicy Turnieju muszą posiadać i przedstawić do wglądu:
•    kartę rowerową, motorowerową lub prawo jazdy kat. AM,
•    legitymację szkolną,
•    pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w Turnieju,
•    zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

Uczestnik startujący w konkurencjach praktycznych jazdy rowerem powinien wykonać zadanie we własnym kasku ochronnym.


Konkurs na najlepszą animację, grafikę, film

zapraszamy do udziału w III edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą animację, grafikę komputerową i film dokumentalny "Anim@kcja". Mamy nadzieję, że kolejna edycja cieszyć się będzie podobnym zainteresowaniem, jak ta poprzednia, a nadesłane prace będą równie ciekawe, a może i lepsze. Zaproście do udziału w konkursie swoich uczniów, a oni swoich kolegów, przyjaciół i wspólnie pokażcie nam swoje twórcze przemyślenia.

Zaglądajcie Państwo na stronę konkursu http://animakcja-mdk-bialystok.blogspot.com/ tam znajdziecie zawsze aktualne informacje i nagrodzone prace z poprzedniej edycji.
W najbliższym czasie nastąpi zmiana adresu, ale do tego momentu proszę odwiedzać stary adres.

Obecnie staramy się o dwa patronaty: Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Miasta Białegostoku i liczymy, że wkrótce je otrzymamy.

W tym roku mamy kilka niespodzianek: bezpłatne warsztaty komiksu i powstawania teledysku, na które bezpłatnie zaprosimy laureatów nagród (zapewniamy Wam nocleg i wyżywienie).

Z poważaniem

Jacek Forfa
Dział Organizacji Imprez
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Warszawska 79 A
15-201 Białystok
tel. 85 732 79 49
tel./fax. 85 732 90 49
NIP 966 13 02 582
www.mdk.bialystok.pl

 DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU!
https://www.facebook.com/MDK.Bialystok


nowe obrazy w galerii

ostatnio dodane

Comenius

archiwum



kanał RSS


©2017 Zespół Szkół w Cewicach
84-312 Cewice
ul. W. Witosa 65
tel/fax 598613248
 •Editorial Team : M. Gembel
Photo by M. Wisniewski   Design by Leszek Łunecki  •